SPIŠSKÉ PODHRADIE

SPIŠSKÉ PODHRADIE

Pri príležitosti 770. výročia mesta Spišské Podhradie využilo mesto túto udalosť na vznik nového brandu mesta. Požiadavky klienta boli jasné a nový logotyp mal reflektovať pokrokové myslenie. Logotyp tvoria dva základné prvky, Spišský hrad a Spišská kapitula. Brand je navrhnutý s ohľadom na históriu mestečka, ale zároveň spĺňa moderné trendy z oblasit dizajnu. Dôraz je kladený hlavne na jednoduchosť pri zachovaní dostatočnej výpovednej hodnoty s použitím výraznej typografie.

www.spisskepodhradie.sk